Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Vad händer när du blippar?

Varje gång du blippar ditt Access-kort eller mobilbiljett får vi information om just din resa.

Det betyder att ju fler som blippar desto fler resor registreras och analyseras. Och ju mer information som samlas in desto tydligare mönster och mer korrekt data om folks resvanor och resmönster kommer oss tillhanda. Utifrån dessa mönster kan vi anpassa och förbättra trafiken så att den passar folks vardags- och fritidsresor i kollektivtrafiken.

Varje dag reser hundratusentals stockholmare till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Det är en komplex logistik som kräver grundliga analyser och noggrann planering för att få samtliga trafikslag att samverka. För att vi ska kunna bli ännu bättre och underlätta för folk att kunna resa mer kollektivt krävs att vi får mer information om folks resvanor och hur de förändras. Denna information får vi alltså varje gång du blippar ditt kort.

Därför är vi väldigt tacksamma om du blippar även när du inte behöver, till exempel om du åker med tvärbanan och har en aktiv periodbiljett.

Vi samlar inte in personlig information

Vi varken vill, kan eller får ta någon personlig information från dig som kund. Däremot vill vi kunna analysera alla resmönster för att kunna optimera trafiken och underlätta för alla som vill resa kollektivt.

Vissa tider på dygnet görs det fler resor än andra tider, men det finns även variationer som inte är lika lätta att förutspå. Med rätt information kan vi lättare bedöma om en sträcka behöver fler bussar, jämnare intervall, ytterligare en hållplats eller kanske att linjen får en helt ny sträckning.

Så blippa gärna ditt kort även när du inte behöver. Varje blipp räknas och resulterar i både förändringar och förbättringar.