Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Extremväderskartor

Här finns trafikförvaltningens snöröjningskartor för det prioriterade busslinjenätet vid extremt vinterväder med kraftigt snöfall. Kartorna har tagits fram tillsammans med våra bussentreprenörer Keolis, Nobina, Arriva och Transdev och uppdaterades senast 2019.

Kartorna visar trafikförvaltningens önskan om prioritering av vägnät i de fall då väghållarens snöröjningsentreprenörer inte räcker till för hela busslinjenätet.

Dessa prioriterade vägar markeras med:

  • Grönt: för det prioriterade busslinjenätet under förutsättning att spårtrafiken fungerar som vanligt.
  • Rosa: för utökat prioriterat busslinjenät för ersättningstrafiken som gäller då spårtrafiken är utslagen.

Kartmaterialet finns att tillgå som shp-fil för använding i GIS. För utskick av shp-fil kontakta registrator.tf@sll.se och hänvisa till diarienummer TN 2019-1194.

Per kommun

 

 

SL standardutsnitt