Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Tack för att du är försiktig!

    Vi kör så många bussar vi kan. På många avgångar sätter vi in extra bussar, så om bussen är full och du kan vänta på nästa – gör det så hjälps vi åt att hålla avstånd. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Extremväderskartor

Här finns trafikförvaltningens snöröjningskartor för det prioriterade busslinjenätet vid extremt vinterväder med kraftigt snöfall. Kartorna har tagits fram tillsammans med våra bussentreprenörer Keolis, Nobina, Arriva och Transdev och uppdaterades senast 2019.

Kartorna visar trafikförvaltningens önskan om prioritering av vägnät i de fall då väghållarens snöröjningsentreprenörer inte räcker till för hela busslinjenätet.

Dessa prioriterade vägar markeras med:

  • Grönt: för det prioriterade busslinjenätet under förutsättning att spårtrafiken fungerar som vanligt.
  • Rosa: för utökat prioriterat busslinjenät för ersättningstrafiken som gäller då spårtrafiken är utslagen.

Kartmaterialet finns att tillgå som shp-fil för använding i GIS. För utskick av shp-fil kontakta registrator.tf@sll.se och hänvisa till diarienummer TN 2019-1194.

Per kommun

 

 

SL standardutsnitt