Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

SL-trafik för alla

Sveriges riksdag har beslutat att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Resor är en stor del av våra liv och i Stockholmsområdet är SL-trafiken det naturliga valet för många. Att kollektivtrafiken också ska vara ett naturligt val för invånare med olika typer av funktionsnedsättningar är en självklarhet. SL-trafiken är till för alla!

Det långsiktiga målet för Region Stockholms tillgänglighetsarbete är att ”SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning”.

Barnkonventionen vägleder

Alla verksamheter som finansieras av Region Stockholm ska aktivt arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Enligt barnkonventionen ska barnets bästa vara vägledande i allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som gäller barn.

Alla som jobbar med SL-trafiken ska beakta barns behov och intressen när man planerar och utför trafiken. Innan trafikomläggningar eller avstängningar, till exempel, måste tjänstemän och trafikentreprenörer ta reda på hur det berör barnen och i möjligaste mån agera så att deras speciella behov blir tillgodosedda.