Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

  Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

8. Ordnings- och säkerhetsregler när du reser

Det här är punkt 8 i avsnittet "Det här är dina skyldigheter när du reser med SL" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

SL-trafiken ska vara en tillgänglig, säker och välkomnande plats. För att alla ska trivas och känna sig trygga är vissa saker inte tillåtna inom SL-trafiken. När du reser med SL-trafiken är du därför skyldig att följa dessa villkor, och bestämmelserna i vissa lagar. Vilka lagar som gäller kan du se under punkt 13 i de här villkoren.

8.1 Spårområden, fordon och utrustning

 • Du får inte vara på SL:s spårområden annat än på särskilt anvisade ställen, till exempel spårövergångar.
 • Du får inte klättra på, eller vara på fordonens utsida. Du får inte heller röra anordningar som till exempel manöver- och signalanordningar.
 • Du får inte använda utrustningen i SL-trafiken på ett felaktigt sätt, så att till exempel fordon, hissar, rulltrappor och toaletter skadas.

8.2 Cyklar, sparkcyklar, elsparkcyklar, inlines, skateboard och barnvagnar

 • Du får inte ta med cyklar eller elsparkcyklar i SL-trafiken. Undantag gäller för hopfällda cyklar, små barncyklar utan cykelkedja, hopfällda elsparkcyklar (om de är under 120 cm långa i hopfällt skick), samt vanliga sparkcyklar. Dessutom gäller att cyklar och elsparkcyklar som inte är hopfällda får tas med på pendeltågen och Saltsjöbanan under vissa tider och på vissa sträckor (se sl.se för detaljerade regler kring detta).
 • Du får inte cykla eller åka sparkcykel, elsparkcykel, skateboard, inlines eller liknande på SL:s område.
 • Barnvagnar får inte vara längre än 120 cm.
 • Du får inte parkera cyklar, sparkcyklar eller elsparkcyklar på SL:s område annat än på anvisade platser. Cyklar, sparkcyklar och elsparkcyklar får inte parkeras så att någon riskerar att skada sig på dem.

8.3 Bagage, farliga föremål och transporter i rulltrappor

 • Du får inte ta med skrymmande bagage eller några föremål som är längre än två meter. Du får inte ta med bagage eller andra föremål som kan vara farliga eller orsaka obehag för andra.
 • Bagage och andra tillhörigheter ska du under hela resan förvara på golvet, under stolen, i ett särskilt bagageutrymme eller i knät. Bagage och andra tillhörigheter ska även i övrigt hanteras så att de inte besvärar andra resenärer eller personal inom SL-trafiken.
 • Du får inte lämna bagage och andra tillhörigheter utan uppsikt. Tillhörigheter som lämnats kvar och som inte är inlåsta i en förvaringsbox kan komma att tas om hand av SL:s personal.
 • Du får inte använda rulltrappor och rullbanor för att transportera barnvagnar, cyklar, rullstolar, transportvagnar, varuvagnar, kärror, gods, tyngre bagage eller liknande. Sådana transporter hänvisas av säkerhetsskäl till hissar eller gångramper.

8.4 Djur i SL-trafiken

 • Du får inte ta med djur som inte är kopplade eller sitter i en väska eller en bur.
 • Djur får bara vistas i den bakre delen av bussen och i tågvagnar eller delar av tågvagnar som inte är markerade med förbudsskylt (gäller inte ledarhund).
 • Du får ta med högst två djur om inte djuren sitter i en väska eller bur.

8.5 Skrifter och affischer

 • Du får inte sälja eller dela ut tryckta skrifter utan SL:s skriftliga tillstånd ombord på fordon eller på SL:s område.
 • Du får inte sätta upp affischer eller liknande utan SL:s skriftliga tillstånd.

8.6 Musik, alkohol och störande uppträdande

 • Du får inte framföra musik utan skriftligt tillstånd från SL.
 • Du får inte röka, skräpa ner, laga mat, eller äta mat som riskerar att vara obehaglig för andra resenärer.
 • Du får inte dricka alkohol.
 • Du får inte ligga ned i sittmöbler eller ligga eller sitta på golvet.
 • Du får inte ofreda någon eller uppträda störande på annat sätt.
 • Du får inte uppträda på ett sådant sätt att någon kan bli orolig för att det du gör kan bli farligt eller störa ordningen i trafiken.

Alla som vistas i SL-trafiken är skyldiga att följa tillsägelser i säkerhets- och ordningsfrågor som lämnas av trafikpersonalen eller ordningsvakter. Den som inte rättar sig riskerar att bli avvisad från SL:s område.