Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

6. Återköp av periodbiljett och reskassa

Det här är punkt 6 i avsnittet "Det här är dina rättigheter när du reser med SL" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

Om du inte kan fortsätta använda din periodbiljett trots att den fortfarande gäller så kan SL köpa tillbaka biljetten under vissa förutsättningar. Detsamma gäller reskassa som du inte kan utnyttja.

Vid ett sådant återköp måste du visa legitimation. Om du vill ha en periodbiljett eller reskassa återköpt innan köpet har registrerats i SL:s system måste du styrka innehållet på SL Access-kortet med ett kvitto. Det tar i allmänhet en dag för köpet att registreras.

6.1 Återköp av periodbiljetter

En periodbiljett är en biljett som ger dig rätt till ett obegränsat antal resor under en period på minst 24 timmar. Innan du har börjat använda biljetten kan du alltid återlösa den till dess fulla värde.

SL återköper bara påbörjade periodbiljetter som från början hade en giltighetstid på minst 90 dagar. Värdet på biljetten minskar med en viss summa för varje dag som går, vilket innebär att efter en viss tid så är återköpsvärdet 0 kronor. Vilka återköpsbelopp som gäller finns på sl.se.

6.2 Du kan få lämna tillbaka din periodbiljett vid stora ändringar i trafiken

Om SL gör stora ändringar i trafikutbudet kan du ha rätt att lämna tillbaka din periodbiljett under vissa särskilda förutsättningar. Det krävs att ändringarna i trafiken har stor betydelse för dig och att du inte hade kunnat förutse ändringarna när du köpte biljetten.

Du har i sådana fall rätt till återbetalning för tiden från att SL har tagit emot ditt meddelande om att du vill lämna tillbaka din biljett. Återbetalningsbeloppet baseras på priset för periodbiljetten delat med det antal dagar som periodbiljetten gällde.

Om du vill lämna tillbaka en periodbiljett ska du kontakta SL och berätta varför ändringen i trafikutbudet gör att periodbiljetten inte längre kan användas till de resor som du hade tänkt.

Reglerna för när du har rätt att lämna tillbaka din periodbiljett finns i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953).

6.3 Återköp av reskassa

Du kan lösa tillbaka reskassan hos SL Kundtjänsts kundcenter och hos spärrexpeditören på bemannade pendeltågsstationer. Du får tillbaka hela beloppet som du har innestående på kortet.

Du som har ett SL Access-kort vars giltighet har gått ut och vill att SL ska återköpa en reskassa som finns laddad på det utgångna kortet, måste lämna tillbaka SL Access-kortet i samband med återköpet.

Om SL Access-kortet inte har gått ut får du behålla kortet efter att SL har köpt tillbaka värdet på kortet.