Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

  Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

2. Trafikutbud, biljetter och priser

Det här är punkt 2 i avsnittet "Biljetter, priser och särskilda villkor" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

Region Stockholm och SL bestämmer tillsammans

 • trafikutbudet, det vill säga tidtabeller och linjesträckningar
 • biljettsortimentet, det vill säga vilka typer av biljetter som ska finnas
 • priserna, det vill säga vad en biljett ska kosta.

De har också rätt att ändra på detta. Det aktuella trafikutbudet, biljettsortimentet och priserna hittar du alltid på sl.se.

2.1 Du måste ha en giltig biljett

När du reser med SL måste du ha en biljett som gäller under hela resan. Du måste också ha biljett när du befinner dig på SL:s område utan att resa, alltså innanför SL:s så kallade spärrlinje.

Om du reser med en biljett som inte har en fast starttidpunkt, måste du starta biljetten för att den ska vara giltig. Det gäller till exempel periodbiljetter och enkelbiljetter på SL Access-kortet. Du aktiverar biljetten när du håller den mot SL:s kortläsare första gången.

En enkelbiljett är giltig i SL:s kortläsare i 75 minuter från och med dess starttid. Starttiden är antingen när du aktiverar biljetten eller när du köper biljetten, beroende på vilken sorts enkelbiljett du köper.

Biljetter som du har köpt med SL:s app är giltiga i 75 minuter från och med att du köpt dem. De är endast giltiga på den telefon där du har köpt biljetten.

Du får resa med en enkelbiljett tills du är framme vid din slutdestination även när resan tar längre tid än 75 minuter, så länge du inte gör något byte när 75 minuter har gått som kräver att du läser in biljetten igen.

Om det har gått över 75 minuter sedan biljetten startade måste du köpa en ny biljett för att göra ett byte där du måste läsa in biljetten på nytt. Det gäller till exempel om du behöver passera en ny spärrlinje eller om du kliver på en ny buss, lokalbana, pendelbåt, eller spårvagn där du måste läsa in biljetten på nytt. Det går däremot bra att göra byten om du redan är innanför ett slutet spärrsystem, till exempel om du reser med pendeltåg eller tunnelbana och gör byten innanför spärrlinjen.

Det är bara om biljetter säljs ombord som du får kliva på utan att ha köpt biljett i förväg. Den enda linje där du kan köpa enkelbiljetter av konduktören är spårvagnslinje 7. Tänk dock på att konduktören inte växlar större sedlar än 100 kronor.

Vilka olika biljetter som finns och hur de fungerar kan du läsa om på sl.se.

2.2 Resor över länsgränsen

Delar av SL-trafiken passerar länsgränserna till Uppsala och Södermanlands län. För att resa till och från de angränsande länen gäller i vissa fall särskilda regler och biljetter. Läs mer om det på sl.se.

2.3 Rabatterat pris för barn, ungdomar, studenter och pensionärer

Vissa resenärer betalar ett lägre, rabatterat pris. Priserna finns i prislistan på sl.se.

 • Barn som är under 6 år reser alltid gratis. Av säkerhetsskäl får de dock aldrig åka ensamma.
 • Barn som är under 7 år får åka gratis tillsammans med en annan person som är över 7 år och har en giltig biljett.
 • Barn och ungdomar får resa till rabatterat pris från och med att de fyller 6 år till den dag de fyller 20 år. En periodbiljett som är köpt till rabatterat pris kan användas av en person som fyller 20 år under den tid som periodbiljetten gäller.
 • Pensionärer har rätt att resa till rabatterat pris från och med dagen de fyller 65 år. Rabatterat pris gäller även de som är yngre än 65 år men kan visa upp Försäkringskassans "Intyg för förmånstagare" eller Pensionsmyndighetens "Pensionärsintyg".
 • Studenter som har fyllt 20 år har rätt att resa till rabatterat pris om de kan visa upp id-kort och en giltig studentlegitimation med SL:s logotyp.

2.3.1 Särskilda regler under helger

Under veckoslut och vissa storhelger gäller särskilda regler. Då får du som har fyllt 18 år och reser med en giltig biljett gratis ta med dig upp till 6 barn som har fyllt 7 men inte 12 år.

 • Veckoslut
  Från fredag 12.00 till söndag 24.00
 • Påsk (mars/april) 
  Från torsdag 00.00 till måndag 24.00
 • Valborg
  Från 30 april 00.00 till 1 maj 24.00
 • Kristi himmelsfärd (maj)
  Från onsdag 00.00 till söndag 24.00
 • Nationaldagen
  Från 5 juni 00.00 till 6 juni 24.00
 • Midsommar (juni)
  Från torsdag 12.00 till söndag 24.00
 • Alla helgons dag (oktober/november)
  Från fredag 00.00 till söndag 24.00
 • Jul
  Från 23 december 00.00 till 6 januari 24.00

2.3.2 Barnvagnar

Om du har barn i barnvagn får du åka gratis på SL:s bussar om du åker med en buss där det är föraren som kontrollerar passagerarnas biljetter. Barnvagnen får vara högst 120 cm lång.

2.4 Särskilda villkor när du köper biljetter på sl.se

Du som är över 18 år kan köpa periodbiljetter och SL Access-kort på sl.se. Du som är under 18 år kan köpa biljetter på sl.se om du har målsmans tillstånd. Mer information om hur du betalar biljetten hittar du på sl.se.

När du köper ett SL Access-kort på sl.se är leveranstiden normalt fyra arbetsdagar. Den kan dock bli längre i samband med storhelger.

2.4.1 Du måste själv ladda ned din biljett eller reskassa

När du har köpt biljett eller reskassa på sl.se måste du själv ladda ned biljetten eller reskassan till SL Access-kortet inom 60 dagar. Det gör du i en spärr, på en buss eller i någon annan SL Access-utrustning. Efter 60 dagar kan du inte längre ladda ned biljetten eller reskassan. SL betalar då automatiskt tillbaka det belopp som du har betalat till det kontokort som du använde vid köpet.

Du måste själv aktivera periodbiljetten
När du har laddat ned en periodbiljett till ett SL Access-kort måste du också aktivera biljetten inom 60 dagar i en spärr, på en buss eller i någon annan SL Access-utrustning. Om du inte aktiverar din biljett kan SL betala tillbaka pengarna, förutsatt att du kontaktar kundtjänst och begär det senast två år efter nedladdningen.

Du kan föra över reskassan till ett nytt kort
En outnyttjad reskassa som du har laddat ned till ditt SL Access-kort finns kvar under kortets livslängd som är sex år. Därefter kan du föra över reskassan till ett nytt kort senast ett år efter det att kortets livslängd har gått ut. Därefter kan SL köpa tillbaka reskassan enligt punkt 6.3.

2.5 Särskilda villkor när du beställer automatisk påfyllning av reskassan

Automatisk påfyllning av reskassan innebär att reskassan automatiskt fylls på med 200 kronor om du köper en biljett som kostar mer än det du har i reskassan.

Det här krävs för att du ska kunna använda automatisk påfyllning:

 • Du har registrerat ditt SL Access-kort på ett Mitt SL-konto på sl.se.
 • Du har angett ett kontokortsnummer som ska användas för påfyllningen.
 • Du har aktiverat tjänsten i en spärr, på en buss eller i någon annan SL Accessutrustning inom 180 dagar efter att du beställde den. (Det kan du tidigast göra dagen efter beställningen.)

2.5.1 Så här går det till att betala automatisk påfyllning

Efter en automatisk påfyllning debiteras kontokortet. Om det saknas pengar på kontot avbeställs tjänsten automatiskt och du kan inte använda den.

SL gör tre ytterligare försök att debitera kontot. Om betalningen går igenom vid ett senare försök slås tjänsten på igen automatiskt. Om betalningen inte går igenom på något av de tre försöken så överlåter SL sin fordran till PayEx Sverige AB (PayEx), organisationsnummer 556735-5671, S:t Hansaplan 1, 621 88 Visby. PayEx skickar sedan en faktura på det utestående beloppet. Betalning med befriande verkan kan då bara göras till PayEx på det konto som PayEx anvisar.

Om kontokortsinnehavaren inte betalar fakturan så stänger SL av tjänsten permanent. När fakturan är betald kan du beställa tjänsten på nytt genom SL:s kundtjänst.

Så här går det till när PayEx fakturerar

 • PayEx skickar fakturan till kontokortsinnehavararens folkbokföringsadress med post.

 • Fakturan ska betalas inom 14 dagar från fakturadatum.

 • Om betalningen inte kommer in i tid skickar PayEx en betalningspåminnelse, och då tillkommer en lagstadgad påminnelseavgift. Det tillkommer också en dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 %.

 

2.6 Betalningar på sl.se

SL sköter inte den tekniska plattformen för kontokortsbetalningen och faktureringen. Det är PayEx som sköter om att debitera ditt kontokort. Om det inte skulle gå att debitera kontokortet skickar PayEx i stället en faktura på aktuellt belopp.

2.7 Särskilda villkor när du köper biljetter i mobilappen

Du kan köpa biljett i mobilappen SL – Reseplanerare och biljetter, och betala med kontokort eller swish. Läs om hur du laddar ned mobilappen på sl.se.

Biljetter som du köper i mobilappen börjar gälla genast och går inte att spara för att resa med senare. Biljetterna gäller i 75 minuter.

2.7.1 Du betalar själv trafikavgifterna när du köper biljett

Din teleoperatör kan ta ut trafikavgifter när du registrerar och använder biljettappen. Du betalar själv sådana avgifter.

2.7.2 Det är förbjudet att dela biljett med andra

Du får inte dela eller skicka vidare en biljett som du har köpt med mobilappen. Sådana biljetter är inte personliga, men de är bara giltiga i den mobiltelefon som de har köpts med.

2.7.3 SL:s ansvar för mobilappen

SL garanterar inte att mobilappen alltid fungerar eller att det alltid går att köpa en biljett. SL har inte heller något ansvar för problem som du kan få för att mobilappen inte fungerar eller för att biljetten i appen är felaktig eller inte går att använda. Tekniska fel som SL får reda på kommer dock att rättas till.

SL har rätt att när som helst sluta sälja biljetter via mobilappen samt att ändra innehållet i tjänsten. Information om sådana ändringar kommer att finnas på sl.se.

2.7.4 Betalning

Kortbetalningstjänsten i mobilappen tillhandahålls av PayEx Sverige AB. För betalningar med swish krävs en swish-app samt ett mobilt Bank-ID. Mer information hittar du på getswish.se/privat/tjanster.

2.7.5 SL kan spärra dig från att köpa biljett med mobilappen

SL kan spärra dig från att köpa biljett med hjälp av mobilappen. Det kan till exempel hända om SL misstänker att du har missbrukat tjänsten eller har använt den på ett otillåtet sätt. Det kan också vara om SL bedömer att du ska spärras på grund av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl och för att skydda SL:s eller andra parters intressen.

SL behöver inte säga till i förväg när de spärrar någon.

Vad räknas som missbruk av en tjänst hos SL?
Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, biljettdelning, falska köp eller falska uppgifter. SL rapporterar allt missbruk till polisen eller åklagarmyndigheten.

2.8 Du har ingen ångerrätt

Du har inte någon ångerrätt när du köper biljett genom sl.se eller mobilappen. Vilka regler som gäller för att reklamera eller lämna tillbaka en biljett finns i de här villkoren.

Reglerna om ångerrätt finns i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.