Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Tack för att du är försiktig!

    Vi kör så många bussar vi kan. På många avgångar sätter vi in extra bussar, så om bussen är full och du kan vänta på nästa – gör det så hjälps vi åt att hålla avstånd. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

11. Om du hamnar i en tvist med SL

Det här är punkt 11 i avsnittet "SL:s ansvar och tvist med SL" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

Om du som resenär är missnöjd med SL:s agerande eller har krav mot SL ska du i första hand vända dig till SL:s kundtjänst.

Om SL och du inte kommer överens kan du ha rätt att få tvisten prövad genom så kallad alternativ tvistelösning eller genom att du vänder dig till en allmän domstol.

SL åtar sig att medverka i tvistelösningar med resenärer som har krav i egenskap av privatpersoner, enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det är Allmänna reklamationsnämnden (arn.se) som har hand om alternativ tvistelösning:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm