Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

10. SL:s ansvar och ansvarsbegränsningar

Det här är punkt 10 i avsnittet "SL:s ansvar och tvist med SL" i SL:s allmänna köp- och resevillkor. De fullständiga villkoren hittar du längst ner i den här texten i pdf-format. Om innehållet i pdf:en skulle skilja sig åt jämfört med vad som anges på denna sida är det villkoren i pdf som är juridiskt bindande.

SL:s ansvar för förseningar, inställda resor och följderna av dessa är begränsat till vad som står i punkt 4.

SL:s ansvar för skador och ansvar för att betala skadestånd begränsar sig till skador som SL själv har orsakat genom vårdslöshet. I ansvaret ingår till exempel inte ersättning för indirekta skador eller indirekta förluster om inte SL har orsakat förlusterna eller skadorna genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

Reglerna för ansvaret för personskador och vissa andra skador som kan uppkomma i SL-trafiken finns i järnvägstrafiklagen (1985:192) och i trafikskadelagen (1975:1410).