Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

  Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Kameror - för en tryggare resa

I dag finns det trygghetskameror på samtliga tunnelbanestationer och 39 av våra 50 pendeltågsstationer. Kameror är också installerade i alla bussar, i de flesta tunnelbanevagnar och i de nyare pendeltågen. Våra biljettkontrollanter och en del av våra ordningsvakter bär också kamera som en del av sin utrustning.

Med kamerorna kan SL:s trygghetscentral övervaka det som händer på stationerna i realtid. Skulle något inträffa har operatörerna möjlighet att styra egen personal till platsen eller tillkalla polis och ambulans.

Syftet med kameraövervakning är att:

 • Öka tryggheten för resenärer och personal
 • Stödja den dagliga driften och ledningen av trafiksystemen
 • Underlätta utrymning och räddningsinsatser
 • Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
 • På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
 • Bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar

Kroppsburna kameror

SL:s biljettkontrollanter använder kroppsburna kameror. Syftet är dels att se till att det är rätt person som får tilläggsavgift, dels att minska hotfulla situationer gentemot biljettkontrollanterna. 

En del av ordningsvakterna som patrullerar i SL-trafiken är också utrustade med kroppsburna kameror. Syftet med kamerorna är att minska hot och våldssituationer mot ordningsvakterna.

Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon och bärs antingen runt halsen eller på ordningsvakternas uniform. Till skillnad från trygghetskamerorna på stationerna, på tågen och i bussarna som alltid är påslagna så slår ordningsvakten/biljettkontrollanten själv på kameran manuellt vid behov. Det inspelade filmmaterialet sparas sen på skyddade dataservrar och endast polisen kan begära ut filmmaterial om de behöver utreda ett eventuellt brott.

Läs mer om hur SL hanterar dina personuppgifter.

Om du blivit utsatt för ett brott i SL-trafiken

Har du blivit utsatt för ett brott bör du omgående göra en polisanmälan, så att polisen kan begära in inspelat bildmaterial via sin egen bildanalysgrupp. Därefter gör polisen en brottsutredning. Bara polisen har tillgång till lagrat bildmaterial. SL gör inga brottsutredningar.

Vid polisanmälan ber du polisens utredare att begära ut bildmaterial. Det måste göras inom 72 timmar från brottstillfället, annars är det risk att bildmaterialet går förlorat.

Tillståndet för kameraövervakning

Kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde regleras i Kameraövervakningslag SFS 2013:460. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva kameraövervakning och länsstyrelsen är även den myndighet som kontrollerar hur SL sköter sin kameraövervakning.