Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Pendeltågsstation Stockholm City är stängd tills vidare. Stationens rulltrappor kan inte köras på ett säkert sätt. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Kameror - för en tryggare resa

I dag finns det trygghetskameror på samtliga tunnelbanestationer och 39 av våra 50 pendeltågsstationer. Kameror är också installerade i alla bussar, i de flesta tunnelbanevagnar och i de nyare pendeltågen.

Med kamerorna kan SL:s trygghetscentral övervaka det som händer på stationerna i realtid. Skulle något inträffa har operatörerna möjlighet att styra egen personal till platsen eller tillkalla polis och ambulans.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • Öka tryggheten för resenärer och personal
  • Stödja den dagliga driften och ledningen av trafiksystemen
  • Underlätta utrymning och räddningsinsatser
  • Upptäcka och säkra bevis vid skadegörelse
  • På begäran från polisen, bistå med bildmaterial i deras utredningar om brott
  • Bidra med bildmaterial i säkerhets- och haveriutredningar

Om du blivit utsatt för ett brott i SL-trafiken

Har du blivit utsatt för ett brott bör du omgående göra en polisanmälan, så att polisen kan begära in inspelat bildmaterial via sin egen bildanalysgrupp. Därefter gör polisen en brottsutredning. Bara polisen har tillgång till lagrat bildmaterial. SL gör inga brottsutredningar.

Vid polisanmälan ber du polisens utredare att begära ut bildmaterial. Det måste göras inom 72 timmar från brottstillfället, annars är det risk att bildmaterialet går förlorat.

Tillståndet för kameraövervakning

Kameraövervakning av plats dit allmänheten har tillträde regleras i Kameraövervakningslag SFS 2013:460. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva kameraövervakning och länsstyrelsen är även den myndighet som kontrollerar hur SL sköter sin kameraövervakning.