Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. SL skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du reser med SL, använder SL:s tjänster, eller kommunicerar med SL.

Här hittar du kortfattad information om hur SL behandlar dina personuppgifter. Om du vill ha en mer utförlig beskrivning av vilka uppgifter som SL har och hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer om detta i vår fullständiga informationstext.

Den fullständiga informationstexten hittar du här (länk öppnar pdf)

Du får även mer detaljerad information i samband med att du på olika sätt lämnar personuppgifter till oss. 

När vi behandlar dina personuppgifter rör det sig vanligtvis om dessa uppgifter:

 • förnamn och efternamn,
 • e-postadress,
 • personnummer,
 • postadress.

I vissa fall behandlar vi även ditt telefonnummer, namngivet SL Access-kort samt bank-/kreditkortsnummer (första sex siffrorna och sista fyra). Om du registreras av SL:s trygghetskameror, behandlar vi dessutom de rörliga bilderna från trygghetskamerorna. SL Access-korten registrerar vidare resehistorik i form av datum, klockslag och hållplats eller spärr för påstigning.

Dina personuppgifter behövs i olika delar av vår verksamhet. De kan till exempel behövas när du: 

 • har tappat ditt SL Access-kort och behöver använda förlustgarantin, 
 • har blivit försenad på grund av en trafikhändelse och begär förseningsersättning, 
 • har ett ärende i SL:s kundtjänst.

Vi kan också använda dina personuppgifter i anonymiserad form för att göra marknads- och kundanalyser för att göra vår verksamhet bättre.

Du hittar fler exempel på när vi kan behöva använda dina personuppgifter i den fullständiga informationstexten. 

Det här har du rätt till när vi behandlar dina personuppgifter

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att: 

 • få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
 • begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi: 

 • raderar dina personuppgifter (rätten att bli glömd), 
 • begränsar behandlingen av dina personuppgifter

Om du vill att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det göra att du inte har tillgång till alla SL:s tjänster. 

Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag att ha kvar dem eller om vi behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Läs gärna mer om respektive rättighet på Datainspektionens webbplats (länk öppnar extern webbplats)

Frågor om personuppgiftsbehandlingen?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet har till uppgift att ansvara för samt informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom SL.

Dataskyddsombudet ska också fungera som kontaktpunkt för dig som är registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Du kontaktar dataskyddsombudet genom följande adress: 

AB Storstockholms Lokaltrafik
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm

E-post: dataskyddsombudet@sl.se