Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

    Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Bilder ur trygghetskameror

SL har trygghetskameror som finns placerade vid våra stationer och på våra fordon. Kamerorna spelar in rörliga bilder från våra trafikområden och vi sparar endast bilderna under en kortare tid.

Trygghetskamerornas syfte är att du som befinner dig i SL:s miljöer ska känna dig trygg ifall något händer. Vi har personal som kontinuerligt övervakar trygghetskamerorna om något händer, till exempel om det inträffar olyckor, om någon blir akut sjuk eller om det händer något annat som kräver en insats från oss för att tryggheten i trafiken ska bibehållas.

De rörliga bilderna bearbetas för att bli ”tittbara” om det är nödvändigt för att kunna utreda särskilda händelser. Då sparas bilderna en längre period, men då är det endast för att de behöver användas som dokumentation och stöd vid våra utredningar. Detta kan till exempel vara om det har skett en olycka på spåret. Bilderna kan även lämnas ut till rättsväsendet som bevismaterial vid brottsutredningar.

Om du begär registerutdrag från SL så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som består av rörliga bilder eller stillbilder från trygghetskamerorna. Det beror dels på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder, inte heller någon möjlighet till ett referensregister med bildinformation som gör det möjligt att knyta en bild till en person. Material från trygghetskameror är sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att även om vi haft möjlighet att identifiera personer, måste bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film maskas bort. Utöver det är det ytterligare bearbetning av råmaterialet som måste till för att det ska bli ”tittbart”.

Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.