Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
 • Gå, cykla eller välj andra färdsätt i första hand

  Just nu är SL-trafiken till för dem som absolut måste resa. Läs mer »

 • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

 • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Biljettkontroll och tilläggsavgift

Om du saknar en giltig biljett vid en biljettkontroll måste du betala en tilläggsavgift. I samband med det behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

Det rör sig om:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • Rörliga bilder och stillbilder på dig
 • uppgifter om betalning/utebliven betalning
 • uppgifter om eventuella invändningar.

De uppgifterna hämtas i första hand direkt från dig vid biljettkontrollen. Om du inte lämnar uppgifterna till oss då, hämtar vi dem från det offentliga registret SPAR (Statens person- och adressregister).

SL är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ISS Facility Services AB (ISS) är SL:s personuppgiftsbiträde. Det betyder att det är ISS som behandlar personuppgifterna på uppdrag av SL. ISS behandlar uppgifterna eftersom det är dem som administrerar SL:s tilläggsavgifter.

Syfte och laglig grund för behandlingen

För att SL ska kunna administrera och skicka ut tilläggsavgifterna, behövs namn, adress, och personnummer på den som fått tilläggsavgiften. När tilläggsavgiften är skickad behöver SL även uppgifter om betalning eller utebliven betalning, samt uppgifter om eventuella invändningar på tilläggsavgiften. SL får samla in dessa uppgifter eftersom du som reser med SL:s trafik ingår ett avtal med SL där du bl.a. förbinder dig att följa SL:s regler när du reser med oss. Det avtalet står är den lagliga grunden för att SL får hantera uppgifterna.

Bildmaterialet har en annan laglig grund, intresseavvägning. Bilderna behandlas för att SL ska kunna säkerställa identiteten på den person som ska betala tilläggsavgiften. I vissa fall används kameran också för att förebygga hotfulla situationer i samband med biljettkontrollen och för att underlätta utredning i efterhand om det har förekommit hotfulla situationer. Då bedöms SL:s intresse av att kunna driva in tilläggsavgifterna och upprätthålla tryggheten i SL-trafiken för både resenärer och kontrollanter väga tyngre än de registrerades intresse av att inte filmas.

Vilka får tillgång till dina uppgifter?

De personuppgifter som SL behandlar om dig i samband med att du har fått en tilläggsavgift delas med ISS Facility Services AB, RB Fastighetsägare AB (i de fall som tilläggsavgiften överklagas) och med upphandlat inkassoföretag i de fall då betalningen går till inkasso. Uppgifterna överförs inte till något land utanför EU/EES.

Så länge lagras uppgifterna

Dina uppgifter som registrerats vid biljettkontroll raderas senast tre månader efter inbetalning av tilläggsavgiften eller att ärendet har avskrivits. Om ärendet går till inkasso raderas det tre månader efter att SL skickat ärendet dit och om du har vunnit överklagan av tilläggsavgiften i en rättslig tvist raderas också uppgifterna en månad efter att domen har gått igenom. 

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Vi har dock rätt att neka detta i vissa fall om arbetet skapar orimliga administrativa bördor eller om begäran medför integritetsrisker för andra personer.

SL har inte möjlighet att söka efter personuppgifter manuellt, utan vi använder oss av de automatiserade sök- och sammanställningsmöjligheter vi har tillgång till. Det betyder att det bara är bilder som kan hittas med automatiska sökfunktioner som kan identifieras, rättas eller raderas. Vi kommer heller inte att kunna lämna ut eller visa bildsekvenser där det finns andra identifierbara personer, då vi är tvungna att skydda deras integritet.

Klagomål

Om du har klagomål på SL:s behandling av dina personuppgifter ska du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Datainspektionens kontaktuppgifter (länk öppnar extern webbplats). 

Frågor eller utöva dina rättigheter

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller begäran att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara för samt informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom SL. Dataskyddsombudet är även tänkt att fungera som kontaktpunkt för dig som är registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter

AB Storstockholms Lokaltrafik
Dataskyddsombudet
105 73 Stockholm
e-post: dataskyddsombudet@sl.se
Telefon 08 686 16 00

Kontakta kundtjänsten för biljettkontroll

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter i samband med biljettkontrollen ska du kontakta kundtjänsten för biljettkontroll.

Biljettkontrollen
Box 307
751 05 Uppsala
Telefonnummer: 018 480 88 58
E-post: SL.biljettkontroll@se.issworld.com