Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Orsaker till försenade tåg på Roslagsbanans Kårstagren

På senare tid har tågen på Kårstalinjen drabbats av förseningar. Många resenärer har reagerat på att tågen inte håller tidtabellen och ofta är 5-7 minuter sena.

Reducerad hastighet ger följdförseningar

Banvallen mellan Frösunda och Ekskogen är i sådant skick att tågens hastighet måste begränsas från 70 till 50 km/h. Det ger en försening på någon minut, vilket i sin tur påverkar tågmötena vid Lindholmen samt på den enkelspåriga sträckan Visinge – Roslags Näsby. Även vändningen av tågen i Kårsta försenas till följd av detta och sammantaget blir det förseningar på mellan 5 och 7 minuter för de flesta tåg.

Dessutom påverkar störningarna även Österskärslinjens tåg när de båda linjerna flätas samman i Roslags Näsby. Störst förseningar uppstår i rusningstrafik eftersom fler tåg trafikeras, som i sin tur påverkar varandra.

SL beklagar förseningarna, men har tyvärr ingen lösning på detta förrän banan reparerats nästa år. 

De alternativ som finns idag är att köra trafiken glesare, eller att vända tågen i Lindholmen och ersätta sträckan till Kårsta med buss. Men SL bedömer båda alternativen som en sämre lösning än att köra full trafik med viss försening. 

Arbeten på banan under 2017

Mellan 7 januari och 19 augusti 2017 kommer sträckan Roslags Näsby-Kårsta att vara helt avstängd och under den tiden utförs förstärkningsarbeten på banvallen mellan Frösunda och Ekskogen. Samtidigt genomförs utbyggnad till dubbelspår mellan Roslags Näsby och Visinge.