Hoppa över navigering, gå direkt till innehållet.
  • {{error}}

Kundkorg

{{error}}

{{error}} Köp biljett

  • {{product.Name}} {{product.PriceIncVat}} kr Ta bort produkt

Totalt {{shopping_cart.data.TotalSum}} SEK

Till kassan

Resegarantin byter namn till förseningsersättning

Den 1 april träder en ny lag i kraft som fastställer vilka regler som gäller när du råkar ut för förseningar i kollektivtrafiken. I och med den nya lagen byter resegarantin namn till förseningsersättning och det sker några förändringar.

Höjd ersättning för alternativa färdmedel när du drabbas av en försening

Tidigare kunde den som blev försenad i kollektivtrafiken i över 20 minuter, få ersättning för resor med alternativa färdmedel på upp till 800 kronor. Från och med den 1 april höjs beloppet och du kan nu bli ersatt med som mest 1 110 kronor. Med alternativa färdmedel menas till exempel taxi eller egen bil. 

Nyhet för dig som inte begär ersättning för alternativa färdmedel 

Det införs även en möjlighet för dig som inte begär ersättning för exempelvis en taxiresa, att i stället få tillbaka hela eller en del av biljettpriset, så kallat prisavdrag. Det går att få tillbaka: 

  • halva biljettpriset vid förseningar på över 20 minuter
  • 75 procent av biljettpriset vid förseningar på över 40 minuter
  • hela beloppet vid förseningar på över en timme.  

Så beräknas prisavdraget

För zonbiljetter och reskassa gäller det belopp som du betalat för biljetten. Reskassan måste ha använts för att du ska kunna få tillbaka pengar vid en försening.

För periodbiljetter baseras prisavdraget på ett genomsnitt av hur många resor de flesta gör på den typen av biljett. Till exempel kan du som reser på en 30-dagarsbiljett till helt pris få tillbaka 9 kronor vid en försening på över 20 minuter, 13 kronor om förseningen är över 40 minuter och 18 kronor om förseningen överstiger en timme. 

Kortare tid att begära om ersättning 

Om du vill begära ersättning, måste du meddela SL inom två månader efter att förseningen inträffade, inte tre månader som gällde tidigare. Är du inte nöjd med SL:s bedömning av din begäran om förseningsersättning, kan du begära omprövning inom tre veckor efter SL:s besked, inte tre månader som tidigare. 

Rätt till återbetalning av periodbiljett om trafikutbudet ändras

Den nya lagen ger också rätt att begära återbetalning av exempelvis priset för en periodbiljett, om trafikutbudet ändras på ett sätt som du som resenär inte kunde veta när du köpte biljetten. Ersättning ges inte för regelbundna tidtabellsändringar som till exempel en övergång till sommartidtabell, eller vid planerade avbrott som SL på förhand informerat om. 

Uppnår du kraven för återköp av biljetten, räknas beloppet du får tillbaka ut genom att dela biljettpriset på antal dagar biljetten är giltig och multiplicera med antal dagar som är kvar på den. Återköpen hanteras av SL Center och SL:s kundtjänst.

Reglerna för ordinarie återköp ändras inte.