This page has been automatically translated using Google Translate.

SL:s miljöpåverkan

Några områden där vi har en stor miljöpåverkan och kan göra de största miljöinsatserna är:

 • utsläpp till luft från SL-trafiken
 • buller
 • energianvändning

Dessutom har vi en positiv miljöaspekt, nämligen SL-trafikens marknadsandel. Bara genom att finnas till bidrar vi till en bättre miljö!

SL:s miljömål

Utifrån de områden där vi har stor miljöpåverkan har vi formulerat miljömål för verksamheten. Även Stockholms läns landstings miljöpolitiska program ligger till grund för våra mål. Under 2011 inte bara uppfylldes utan även överträffades många av våra miljömål.

SL:s miljömål – 2011:

 • Minst 50 procent av bussarna drivs med förnyelsebara bränslen
  Utfall 2011: 58 procent
 • Minst 50 procent av färdtjänstens bilar är miljöbilar
  Utfall 2011: 76 procent
 • Minskade utsläpp av kväveoxider från bussarna med 15 procent (jämfört med 2006)
  Utfall 2011: 22 procent
 • Minskade utsläpp av partiklar från bussarna med 25 procent (jämfört med 2006)
  Utfall 2011: 46 procent
 • Andelen förnybar energi minst 75 procent
  Utfall 2011: 76 procent
 • Minst 85 procent av värmen till SL:s lokaler från förnybara energikällor
  Utfall 2011: 87 procent
 • Fem procents minskning av energianvändningen (jämfört med 2006)
  Utfall 2011: 7 procent

För 2012-2016 gäller landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016. Många av målen i programmet berör SL:s verksamhet. Bland annat målet att 75 procent av busstrafiken ska drivas med förnybara drivmedel vid utgången av 2016.

Läs mer om Miljöutmaning 2016 under länken till höger.

Senast uppdaterad
© AB Storstockholms Lokaltrafik. Kundtjänst 08-600 10 00. Om webbplatsen