This page has been automatically translated using Google Translate.

Ett flexibelt komplement till spårtrafiken

Det finns ungefär 450 busslinjer i Stockholms län och bussarna har tillsammans nästan lika många resenärer som tunnelbanan.

Buss (illustration).

Busstrafiken är flexibel, det går snabbt att anpassa färdvägar och nya hållplatser till nya bostadsområden eller arbetsplatser.

Tanken med busstrafiken är dels att den ska komplettera spårtrafiken genom att ansluta till tunnelbana och tåg vid olika bytespunkter, dels helt försörja en kommun eller ett område med kollektivtrafik om spårtrafik saknas. Med bussens hjälp ska du alltid komma nära ditt resmål.

De flesta fordonen ägs av SL:s trafikentreprenörer medan SL äger depåerna och annan infrastruktur i busstrafiken.

 

Stomlinjer, lokala linjer och direktlinjer

Stomlinjerna med de blå ledbussarna utgör tillsammans med spårtrafiken basen för SL:s linjenät. De trafikeras alla dagar i veckan, hela dagen och är snabbare än andra busslinjer, då de har längre avstånd mellan hållplatserna.

De röda bussarna trafikerar huvudsakligen lokala busslinjer och landsbygdstrafik samt nattlinjer. Där många reser eller där spårtrafiken har kapacitetsproblem kompletteras stomlinjerna med direktlinjer till/från innerstaden. Direktlinjerna stannar på ett fåtal hållplatser.

Närtrafiken

Närtrafiken är speciellt anpassad för den som är äldre eller har svårt att röra sig. Närtrafiken trafikerar ofta områden där många äldre bor. Bussen är ett bekvämt sätt att ta sig till exempelvis servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Entreprenörer sköter trafiken

Busstrafiken i länet sköts av tre olika entreprenörer: Arriva, Keolis Sverige och  Nobina. Läs mer om deras verksamhet via länkarna till höger på sidan.

Senast uppdaterad
© AB Storstockholms Lokaltrafik. Kundtjänst 08-600 10 00. Om webbplatsen